Γραφείο

Έχουμε μια επαγγελματική ομάδα τεχνικής υποστήριξης και τα προϊόντα μας αναπτύσσονται και ενημερώνονται κάθε χρόνο.

Η εταιρεία μας έχει επικεντρωθεί σε διάφορους τύπους επεξεργασίας νερού για πολλά χρόνια, συνιστώντας ακριβή,

έγκαιρη επίλυση προβλημάτων και παροχή επαγγελματικών και εξανθρωπισμένων υπηρεσιών.

Έχουμε περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή, επαγγελματική ομάδα τεχνικής υποστήριξης, αυτόματη εταιρεία παραγωγής και logistics.