Χιτοζάνη

  • Χιτοζάνη

    Χιτοζάνη

    Η βιομηχανικής ποιότητας χιτοζάνη παράγεται γενικά από κελύφη γαρίδων και κελύφη καβουριών ανοικτής θάλασσας. Αδιάλυτη στο νερό, διαλυτή σε αραιό οξύ.

    Η βιομηχανική χιτοζάνη μπορεί να χωριστεί σε: υψηλής ποιότητας βιομηχανικής ποιότητας και γενικής βιομηχανικής ποιότητας.Διαφορετικοί τύποι προϊόντων βιομηχανικής ποιότητας θα έχουν μεγάλες διαφορές στην ποιότητα και την τιμή.

    Η εταιρεία μας μπορεί επίσης να παράγει ταξινομημένους δείκτες σύμφωνα με διαφορετικές χρήσεις.Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν προϊόντα μόνοι τους ή να προτείνουν προϊόντα από την εταιρεία μας για να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα επιτυγχάνουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα χρήσης.