Πυκνώνων

  • Πυκνώνων

    Πυκνώνων

    Αποτελεσματικό παχυντικό για ακρυλικά συμπολυμερή χωρίς VOC που μεταφέρονται στο νερό, κυρίως για την αύξηση του ιξώδους σε υψηλούς ρυθμούς διάτμησης, με αποτέλεσμα προϊόντα με ρεολογική συμπεριφορά παρόμοια με τη Νευτώνεια.